-ÖVERSIKT-
Denna webbplats drivs av DVS (DinVintageShop). På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till DVS. Det vill säga den här webbplatsen, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss deltar du i vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("användarvillkor", "villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer hänvisas häri och / eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare på webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, säljare och / eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa användarvillkor noga innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte accepterar alla villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Vår butik är värd för Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - ONLINE BUTIKVILLKOR-
Genom att acceptera dessa användarvillkor intygar du att du är åtminstone majoriteten av åldern i den staten eller bosättningen, eller att du är majoritetsledaren i ditt hemvist eller hemvist, och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta alla av dina mindre beroende av att använda den här webbplatsen.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, eller du kan vid användningen av Tjänsten bryta mot valet av lag i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Överför inte maskar eller virus eller någon destruktiv kod.
Överträdelse eller överträdelse av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR-
Vi förbehåller oss rätten att neka service av någon anledning när som helst.
Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) modifieringar för att anpassa och anpassa sig till tekniska krav för nätverks- eller enhetsanslutning. Kreditkortsinformation krypteras alltid under nätverksöverföring.
Du samtycker inte till att reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen som tjänsten tillhandahålls utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. .
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - Noggrannhet, fullständighet och spridning av information-
Vi ansvarar inte om informationen på denna webbplats är felaktig, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast för allmän information och bör inte förlitas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Varje beroende av materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och är endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Du accepterar att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER
Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller delar eller innehåll därav) när som helst utan föregående meddelande.
Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon förändring, prisförändring, upphävande eller upphörande av tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER-
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.
Vi har gjort vårt yttersta för att visa färgerna och bilderna på våra produkter så bra som möjligt i butiken. Vi kan inte garantera att visningen av någon färg på din datorskärm är korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av de produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla produkter. Alla erbjudanden på någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller förvärvat uppfyller dina förväntningar eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 - RÄCKHET AV BETALNING OCH RÄKENSKAPSINFORMATION-
Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per. Person, pr. Hushåll eller per Ordning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som gjorts av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som efter eget gottfinnande verkar placeras av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Mer information finns i vår returpolicy.

AVSNITT 7 - MÖJLIGHETER-
Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input för.
Du erkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som finns" utan några garantier, garantier eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi ansvarar inte för eller är relaterade till din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker på eget ansvar och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av relevant tredjepartsleverantör.
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster måste också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - TREDJE PARTS LÄNK-
Viss innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartssajter som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten, och vi garanterar inte och har inget ansvar eller ansvar för tredjepartsmaterial eller webbplatser eller för andra tredjepartsmaterial, produkter eller tjänster.
Vi är inte ansvariga för några skador eller skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som gjorts i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant policyer och metoder från tredje part och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - ANVÄNDNING AV KOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLEDANDE DELAR
Om du skickar vissa specifika bidrag på vår begäran (t.ex. tävlingsregister) eller utan en begäran från oss kommer du att skicka kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, per post eller på annat sätt ( kollektivt "kommentarer") samtycker du till att vi kan ändra, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer du skickar till oss när som helst utan begränsning. Vi är och är inte skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer eller (3) att svara på eventuella kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer efter eget gottfinnande, vara olagliga, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiska, obscenta eller på annat sätt olämpliga eller kränka någon parts immateriella rättigheter eller dessa villkor Service.
Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättigheter. Dessutom samtycker du till att dina kommentarer inte innehåller skadligt eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material eller innehåller något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka tjänsten eller en relaterad webbplats. Använd inte en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för dina kommentarer och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer från dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION-
Din inlämning av personlig information via butiken är föremål för vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 - FEL, FEL OCH AVDELNINGAR-
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller tryckfel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, leveranskostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i Tjänsten eller på en relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning).
Vi förbinder oss inte att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på en relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, såvida det inte krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som används i Tjänsten eller på en relaterad webbplats bör antas antyda att all information i Tjänsten eller på en relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBUD ANVÄNDNING-
Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte (b) för att uppmuntra andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; c) att bryta mot internationella , federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala bestämmelser (d) för att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter (e) för att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, bedöma, förfalska, förvirra, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) skicka falsk eller vilseledande information; (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan form av skadlig kod som eller kan användas på något sätt som: påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller en relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; information (i) för skräppost, phish, pharm, förevändning, spindlar, krypning eller repor; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - GARANTIFÖRKLARINGAR; ANSVARSBEGRÄNSNING-
Vi garanterar inte, garanterar att din användning av vår tjänst är oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås med tjänsten är korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan meddelande till dig.
Du håller helt med om att din användning av eller oförmåga att använda Tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig genom Tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) "som det är" och "som tillgängligt" för din användning utan någon garanti eller något tillstånd av något slag, vare sig uttryckligt eller underförstådd, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.
Under inga omständigheter ska DVS, våra styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för skador, förluster, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffrättsliga, speciella eller följdskador på någon typ, inklusive utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, kompensationskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt till följd av din användning av någon av tjänster eller produkter som förvärvats genom användning av tjänsten eller för andra anspråk som på något sätt relaterar till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada på någon typ som ett resultat av användningen av tjänsten eller allt innehåll (eller produkt) som skickas, överförs eller på annat sätt annars görs tillgängliga via tjänsten, även om de informerades om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador i sådana stater eller jurisdiktioner är vårt ansvar begränsat till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - ANSTÄLLNING-
Du samtycker till att skada DVS och våra föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, partners, befattningshavare, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, ersättade från alla anspråk eller anspråk, inklusive rimliga advokatavgifter från en tredje part på grund av eller som ett resultat av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 - TRANSIVABILITET-
I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor har visat sig vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, ska denna bestämmelse ändå tillämpas i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och den avskalade delen ska anses vara separat från dessa villkor för Tjänsten ska inte påverka giltigheten och flexibiliteten hos andra återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - BEGRÄNSNING-
Parternas skyldigheter och skulder före uppsägningsdagen överlever uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor gäller om inte eller tills de avslutas av antingen du eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du enligt vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa villkoren i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du förblir ansvarig för alla belopp, är debiteras till och med datumet för uppsägning och / eller kan därför neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVDELNING 17 - HELA AVTAL-
Underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, meddelanden och förslag , antingen muntligen eller skriftligen, mellan dig och oss (inklusive men inte begränsat till tidigare versioner av användarvillkoren).
Oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor får inte tolkas mot outsourcingparten.

AVSNITT 18 - LAGSTIFTNING-
Dessa användarvillkor och alla separata avtal som vi tillhandahåller tjänster med måste omfattas av och tolkas i enlighet med Industrivej 11, 6900.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTVILLKOREN-
Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera våra webbplatser för förändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att du har lagt upp ändringar i dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION-
Frågor om användarvillkoren måste skickas till oss på kontakt@dinvintageshop.dk